Blog

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü

2 Ağustos 2020

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü

 

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, Ukrayna’nın 19. Yüzyılda kurulmuş ilk 10 üniversite arasında yer almaktadır.

Günümüzde Doğu ve Güney Ukrayna’da yüksek eğitim kurumlarına kayıtlı olanların pek çoğu “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesindedir. Tam zamanlı olan öğrencilerin sayısı 5900’dan fazla olup uzaktan eğitim gören öğrencilerin sayısı ise 4200’den fazla olmaktadır. Birinci sınıfa kayıt planı, yani devlet burslu yerlerin sayısı 2015 senesinde tam zamanlı eğitim için 1393 kişi ve uzaktan eğitim için 81 kişiye ulaşmaktadır. Bu üniversitede yaklaşık 20.000 öğrenci eğitim öğretim almaktadır.

Bu üniversitede 22 fakülte, 65’i mezun etmekte olan 96 bölüm, uzaktan eğitim merkezleri, üniversite öncesi eğitim merkezleri, uluslararası eğitim fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü, 3 araştırma ve tasarım enstitüsü bulunmaktadır. “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi kapsamında da “Kırmızı Yıldız” nişanı Muhafız Ukrayna Yüksek Meclisi askerlik fakültesi, Kharkiv bilgisayar ve teknoloji lisesi, Poltova Politeknik lisesini içermektedir.

UNESCO değerlendirmelerine göre Ukrayna 200 üniversite arasında 5. Sırada yer almaktadır ve teknik üniversiteler arasında da 2. Sırada yer almaktadır. Aynı değerlendirmelere göre eğitim kalitesi de 3. Sırada, dünya üzerinde tanınma bakımından ise 5. Sırada yer almaktadır.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi 1885 senesinde kurulmuştur. Mekanik ve teknik eğitim alanlarında bilinen Profesör V.L. Kirpichevilk Rektör olarak buraya atanmıştır.

Kharkiv Politeknik Üniversitesi’nin tarihçesi, kurulmasından itibaren Ukrayna bilimsel, teknik entelektüel ve kültürel tarihçesinin ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Nobel ödüllü L.D. Landau, dünyaca ünlü bilim insanları olan akademisyenler M.M. Beketov, P.P. Budnikov, A.K. Valter, O.M. Lyapunov, S.P. Timoshenko, M.D. Pilchikov, K.D. Sinelnikov, V.A. Steklov, E.İ. Orlov, G.F. Proskura, V.M. Hruschev, S.S. Urazovskiy, A.P. Filipov, V.İ. Atroschenko, A.S. Berezhniy, A.M. Pidgorniy, Kharkiv Teknik Üniversitesine bağlı olmaktadır.

Üniversite, yedi bağımsız yüksek eğitim kurumunun kurucusu olmuştur. Bunlar sıralanacak olursa şu şekilde olmaktadır: Havacılık, Mühendislik ve Radyo elektronik (1930), Voroshylovgrad Mühendislik Enstitüsü (1960), Kirovograd Ziraat Mühendisliği Enstitüsü (1968), Sumy Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (1990), Kremenchug Devlet Politeknik Enstitüsü (1997) şeklinde olmaktadır.

2000 senesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Üniversiteye Ukrayna Milli Yüksek Eğitim Kurumu statüsü verilmiştir. 2010 senesinde ise “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Millik Teknik Üniversitesine araştırma üniversitesi statüsü verilmiştir.

Günümüzde “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, 2005 senesinde katılmış olduğu Bologna Deklarasyonu (Avrupa Üniversitelerinin Şartı) ilkelerini gerçekleştirerek faaliyet eder ve gelişmektedir.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, Rektör, Eugene Ivanovich Sokol tarafından yönetiliyor. E.İ. Sokol Ukrayna Milli Bilimler Akademisi üyesi, Teknik Bilimler Doktoru, Profesör Endüstriyel ve Biyomedikal elektronik bölümleri başkanı olmaktadır.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, türbin mühendisliği, elektrikizolasyon, kablo ve kondansatört teknolojileri, yağ ve yağlar yerine kullanılan maddeler teknolojileri gibi alanlarda da mühendisleri yetiştiren Ukrayna’da tek bir yüksek eğitim kurumu olmaktadır.

Bu üniversite, multi disiplinler yüksek eğitim kurumu gibi geliştirmektedir. Son 5 sene içerisinde 10’dan fazla yeni alan ve yeni kollarda eğitimlere başlanmıştır. Bunlar arasında 2010 senesinde Konsolide Bilgileri (Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri fakültesinde), 2011 senesinde Yazılım Mühendisliği (Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri) bulunmaktadır.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinde uzaktan eğitim ve üniversite öncesi eğitim merkezi kurulmuştur. Bunda öğrenciler bağımsız diş değerlendirmeye hazırlanırlar. Ayrıca, öğrenciler Entegre Eğitim Fakültesi, Ekonomik Bilişim ve Yönetim Fakültesi, Chernivtsi şehri fakültesinin eğitim sınıflarında ve “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi elit okullarında öğrenmektedir.

Bu üniversitede askeri bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde ise Yedek asteğmen askeri rütbesi verileceği 11 askeri kolda öğrenciler eğitim alabilmektedir. Askeri bölümlerde eğitim sözleşmeye dayalı bir şekilde verilmektedir. Eğitim süresi, 3. Sınıftan itibaren 2 yıl olmaktadır.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi 2 kademeli mezunların istihdamı teşvik sistemleri bulunmaktadır. Bölümler, özel şirketler ile ihtiyaçlarını izleyerek aktif temasta bulunmaktadır. Eğitim süresi boyunca öğrenciler ihtisaslarına ilişkin işletmelerde üretim stajı almaktadırlar.

Her baharda bölümler, işletmeler temsilcilerini mezunların açık sunumlarına davet ederler, mezun olacak olan öğrencilere açık tanıtımları düzenlerler, mezunların genç uzman unvanını kazanacağı 3 taraflı iş sözleşmelerini akdederler. İş bu sözleşmeler ile mezun olan öğrencilerin %95’den fazlası iş bulmaktadır.

2004 senesinde “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinde öğrenciler için kariyer merkezi kurulmuştur. Öğrencilerin aktif iş aramaları ve seçimlerine katkıda bulunması bu merkezin amacı olmaktadır. Merkez, öğrencilerin yeteneklerine en uygun olacak işi seçmesi, potansiyel işverenler hakkında bilgi bulması ve işverenlere kendilerini tanıtmalarına yardımcı olmaktadır. Kariyer merkezi, aynı zamanda da öğrencilere şirketlerin personel ihtiyaçlarına dair bilgileri vermektedir.

Her sene Nisan ayında Kariyer Merkezi, iş ilanları fuarını organize etmektedirler. Bunda işverenler, “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinin çeşitli kursları ve alanlarından pek çok öğrenci ile tanışırlar. Bu öğrencilere iş imkanı, staj yapacakları yerleri teklif ederler ya da işletmeleri hakkında bilgiler verirler. UPEK Endüstriyel Grup, FED Kharkiv Makine Yapımı Fabrikası, Turboatom, Malyshev Fabrikası, Kharkiv Karo Fabrikası, Telesens, Nix Solutions, EpamSystems ve Procter&Gamble, Philip Morris, Metro Cash&Carry Ukranie bu ve bunlar gibi 60’dan fazla işletme ve şirketler “Polytech 2015” fuarına katılmışlardır. Onlar 400’den fazla iş ilanı sunmuşlardır. Bu fuar “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerin pek çok öğrencileri tarafından ziyaret edilmiştir.

Yeni eğitim planlarına göre üniversite 10 yıldan çok üç düzeyde öğrencileri eğitmektedir. Lisans (4 yıllık eğitim), uzman (1 yıl) ve yüksek lisans (1.5 ile 2 yıl) şeklinde olmaktadır.

Bu üniversitede eğitim süreçlerine bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri aktif olarak uygulatılmaktadır. Modern bilgisayarları toplam sayısı 2500’den fazla 100’den çok modern bilgisayar odası bulunmaktadır.

Üniversitede devamlı mühendislik eğitiminin bir parçası, lisansüstü eğitim disiplinler arası enstitüsü temelinde kurulmuş lisans üstü eğitim olmaktadır. Bunda “Fikri Mülkiyet” alanında eğitim ve “Muhasebe ve Denetim”, “İşletme Yönetimi” ve “Fikri Mülkiyet” alanlarında tekrardan eğitimler sağlanmaktadır.

Üniversite öğretim personelleri sayısı 1.700 kişi olmaktadır. Bunlar arasında yaklaşık 200 doktor ve profesör, 900’den fazla bilim adayları, 37 bilim ve teknoloji onurlu adamı ve Ukrayna onurlu eğitimcisi, 35 Ukrayna Devlet ödülü kazanan şahıs 3 akademisyen ve Ukrayna Milli Bilimler akademisinin 3 üyesi, belli başlı dallara tahsis edilmiş Bilim akademisi 3 akademisyeni bulunmaktadır.

Üniversitede yaklaşık olarak kapasite 8000 kişi 15 yurt, 7 apartman, dans ve sergi salonları ile öğrenciler sarayı, iki yüzme havuzlu (birisi olimpik standartlarına uygundur) ile modern spor tesisi, 14 spor salonu, 100 kişilik sanotoryum ve 170 kişilik yemek odası bulunmaktadır. Üniversitenin kütüphanesinde 8 tane okuma odası bulunmaktadır. Kitap sayıları ise yaklaşık 2 milyon olmaktadır. Kharkiv’in en büyük kütüphanesinden birisi olmaktadır. Modern standartlara uygun olarak donatılmış yeni kütüphane binası yapımı 2013 senesinde tamamlanmıştır.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü akademik, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda aktif olarak uluslararası faaliyetleri ile uğraşmaktadır. Yabancı ortaklar ile ilişkileri güçlendirmeye ve teşvik etmeye de devam etmektedir. Bugün Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Almanya, İngiltere, Hindistan, Çin, ABD önde gelen üniversiteleri de dahil olmak üzere 31 ülkeden 93 üniversite ve firma ile iş birliği içerisindedir.

Almanya, İngiltere, Polonya, ABD, Macaristan, Çin ve Vietnam’ın önde gelen üniversiteleri ile teknik, bilimsel, eğitim ve kültürel ilişkiler de genişletilmektedir.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Tercih Sebepleri

En büyük üniversitelerden bir tanesi olmaları ve pek çok kişi tarafından kayıt yaptırılması başarılı olduklarını göstermektedir. Hemen hemen her ülkede geçerliliğinin olması da seçilme sebeplerinden bir tanesi olmaktadır. Üniversiteden eğitim almak isteyen kişilerden hiçbir şekilde sınav taban puanı alınması beklenmemektedir. Sadece lise diplomalarının olması yeterli olacaktır. Tüm kayıt işlemlerinin kısa sürmesi ve gereksiz detaylarda boğulmanın yaşanmaması da oldukça etkili olan tercih sebeplerindendir. Sınavda başarısız olunduğu zamanlarda asla üzülmeye gerek yoktur. Yaşam şartlarının da iyi standartlarda olması kişilerin seçim konusunda da oldukça etkili olmaktadır. Üniversitedeki dersler haricinde keyif veren pek çok aktivite de bulunmaktadır. Bunun için dersten kalan zamanların kaliteli bir şekilde değerlendirilmesi açısından da çok faydalıdır. Hayata hazırlanmanın sadece eğitim ile olmayacağını, yaşam için gerekli olan her türlü faaliyetin olması gerektiğine de inanan üniversiteler arasında yer almaktadır. Her türlü teorik olan bilginin pratiğe dökülmesi de görsel açıdan gelişim sağlanmasını arttırmaktadır. Yabancı dil gelişimi bakımından da oldukça yarar sağlayacak olan okullar arasında yer almaktadır. Bölümlerin fazla olması kişilerin yetenekleri açısından da fazlasıyla fayda sağlayacaktır. Bölüm seçimi konusunda da doğru yönlendirmeler yapılmaktadır. Ulaşımların ucuz ve kolay olması da her şeyi çok daha fazla kolaylaştırmaktadır. Öğrenci yurtlarının temiz olması ve güzel yemeklerin çıkması da üniversiteyi araştıran kişinin dikkat ettiği özellik arasında yer almaktadır. Büyük ve geniş arşive sahip olan kütüphanelerin olması ders çalışma konusunda da kaynak oluşturmaları içinde oldukça önemlidir. Farklı ülkelerdeki üniversitelere iki kat fazla ücret ödemek yerine, aynı değeri taşıyan diploma ve eğitime Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsünde sahip olunmaktadır. Yeme ve içme konularında da farklı damak zevklerine göre binlerce cafe ve restoran da bulunmaktadır. Böylelikle bu konuda hassasiyet yaşayan kişiler için büyük kolaylık sağlanmış olacaktır. Bu şehrin gelişmiş bir şehir olması da üniversiteyi her açıdan daha da cazip kılmaktadır. Can sıkıntısı ya da farklı olumsuz durumlar asla yaşanmayacaktır. Sosyalleşmek için de farklı faaliyetler bu şehirde yaşanmaktadır.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Yaşam Giderleri

Yıllardır eğitim veren bu üniversite şimdiye kadar pek çok sayıda mezun vermiştir. Zaman ilerledikçe eğitiminin kaliteli ve emin eller tarafından veriliyor olması kayıtların her geçen sene artmasını sağlamaktadır. Vermiş olduğu eğitimlerin kalitesi ve bütçeleri sarsmayacak bir şekilde harç ücretlerinin olması da ayrı avantaj sağlayan durumlar arasında olmaktadır. Böylelikle karlı ilk adım kayıt sırasında atılmış olacaktır. Ulaşım konusunda da pek çok ülkeye nazaran bedava denilecek kadar cüzi fiyatlar hakimdir. Öğrencilik yıllarını sıkıntı ve kaygı yaşamadan geçirmek isteyen öğrenciler için bu üniversite son derece ideal bir üniversite olmaktadır. Böylelikle ailelere yük olmaktan da kaçınılmış olur. Ev kiraları da tek başına oturulsa bile çok uygun olmaktadır. Eşyalı olan evler ise masrafların daha da aza indirilmesini sağlayacaktır. Zaman içerisinde edinilen arkadaşlıklara bağlı olarak tüm masraflar ikiye ya da üçe dahi bölünebilir. 1+1, 2+1 ya da 3+1 evler internet ilanlarında veya gazete ilanlarından da incelenebilir. Sosyal anlamda keyifli zamanlar geçirilebilecek bir şehir olması öğrencilerin en çok istediği durum olmaktadır. Yeme ve içme konusunda da aşırı bir gider asla yaşanmamaktadır. Her bütçeye uygun kalitede çeşitli ürünler marketlerde yer almaktadır. Hazır yemek konularında da yine aynı şekilde ufak mekan farklılıkları olabilmektedir. Bu zaman içerisinde analiz edilip, çok daha net bir şekilde öğrenci tarafından da anlaşılacaktır. Kayıt dönemi ile diploma alınan dönem içinde yaşanan değişiklikler hem yabancı dil hem de eğitim bakımından çok büyük değişikliklerin yaşanmasını sağlamaktadır. Hareketli ve çok turist alan yer olması yine aynı öğrenciler için uygun olan nedenlerden dolayı oldukça fazladır. Turistler bakımından da giderlerin en az olduğu şehirler arasında yer almaktadır. Öğrenciler için hafta sonları bu şehirde hareketli, renkli ve bol eğlenceli geçebilmektedir. Uçak biletleri de Türkiye’ye oldukça ucuz ve sık bir şekilde bulunabilmektedir. Tatillerde özlem gidermek için rahatlıkla korkmadan ziyaret edilebilmektedir. Bu üniversite harç ödemeleri dışında farklı bir konuda kesinlikle ücret talep etmemektedir. Ön kayıt sırasında bir miktar para asıl olan kayıtta hesaptan düşürülecektir. Çok farklı kültür ve medeniyetten öğrencinin bulunduğu üniversitede dil geliştirme ve farklı kişiler tanımak konusunda kişilere de katkı sağlamaktadır. Bu özelliklerin hepsinde hiçbir abartı ya da gerçek dışı bir durum söz konusu değildir. Bu konuda internette öğrenci olarak gelen ve mezun olan kişilerin görüşleri her şeyi ispatlar nitelikte olmaktadır.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Bölümleri

Kuruluş tarihi 1885 olan Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Ukrayna’nın en eski okullarından bir tanesi olmaktadır. Bir okulun tarihinin köklü olması okulun eğitiminin de köklü olduğunu belirtmektedir. Ukrayna’da üniversite eğitimi almak isteyen mühendis adaylarının sıklıkla tercih ettiği okullar arasındadır. Bu üniversite pek çok açıdan olumlu olan bir üniversitedir. Sizlere bu üniversitenin bölümlerinden bahsedelim biraz. Bölümlerde değişmekle beraber genel olarak İngilizce, Rusça ve Ukrayna eğitimler verilmektedir. Lisans eğitimleri 4 yıl, yüksek lisans eğitimleri de 2 yıl sürmektedir. Sizlere bu bölümleri ve bölüm isimlerinin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Makine Mühendisliği Bölümü-Sivil Güvenliği-İş Güvenliği 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans
 • Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri-Geometrik Modellemesi ve Grafik Bilgi Teknolojileri 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans
 • Dökümhanede Bilgisayar Entegre Teknolojik Süreçler 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans
 • Malzeme Bilimi-Modern Teknolojilerin Mühendisliği 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans
 • Entegre Teknolojileri ve Kimya Mühendisliği Bölümü-Ekoloji-Mühendislik Ekolojisi 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Bölümleri belli başlı olarak bu şekildedir. Bunların yanı sıra daha pek çok bölümlerini de siz öğrencilere sunmaktadır. Sizlerde hayaliniz olan bölümü Türkiye’de okuyamazsanız üzülmenize gerek yok Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsünde istediğiniz bölümleri kolaylıkla okuyabilirsiniz. Sizlerde hayallerinizden vazgeçmeyin ve yurt dışı eğitimlerine yönelin. Bu yurt dışı eğitimleri sayesinde kariyerinizde olumlu yönde etkilenecektir.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Hazırlık Bölümü

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü hazırlık bölümlerinde Rusça ve İngilizce eğitimler vermektedir. Öğrencilerin hazırlık sonrasında eğitim almak için hangi dili tercih ediyor ise o dilin hazırlık eğitimi sayesinde ve iki farklı dönemde verilen hazırlık eğitimi neticesinde öğrenci eğitimin aldığı dile hakim olabilmekte ve yüksek öğretim için hazır hale gelmektedir.

Rusça eğitim verilen Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü geçmişten bu yana kadar ülke dışından öğrenciler kabul etmekte ve her gelen öğrenci ihtiyaç duyulması durumunda da hazırlık eğitimlerine tabi tutularak verimli eğitimlerin alabilmesinin yolu açılmaktadır. Bunların yanı sıra ayrıca hazırlık sınıflarında verilen eğitimin teknoloji ortamında sunuluyor olması da öğrencilerin en verimli bir şekilde eğitimlerini tamamlanmasında etkili bir rol oynamaktadır.

V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Hakkında Bilmeniz Gerekenler

V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi, 1804 senesinde kurulmuş olan ve Ukrayna’nın en köklü üniversiteleri arasında yer alan bir eğitim kurumu olmaktadır. Ülke içerisindeki prestijinin yanı sıra kültürü ve eğitim kalitesi ile dünyada da akademik prestiji yüksek olan bir üniversite olmaktadır. Kurduğu günden bu yana kadar ülkeye çok ciddi katkıları olan önemli bilim adamlarını yetiştiren ve ülke genelinde de faydalı bilimsel çalışmaları yürüten V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi, 1999 senesinde “ulusal” üniversite statüsü almaya hak kazanmıştır. Bu üniversite kendi içerisindeki akademik başarılarının yanı sıra ülkedeki eğitim kültürünün gelişmesine de büyük katkılar sağlamaktadır.

V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi yılların vermiş olduğu deneyim ve birikim ile beraber oldukça oturmuş bir yapıya sahip olmaktadır. 10 senelik stratejik planlamalar yapan üniversite, gelecek vizyonuyla dünya üzerindeki diğer üniversitelere karşı çok daha başarılı politikalar yürütmektedir. Bu politikalar kapsamında üniversite içerisindeki açılacak olan bölümleri ve yapılacak olan tesisleri belirleyen V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi, bu sayede de çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümekte ve öğrencilerine daha iyi imkanlar sunmaktadır.

Üniversite, Türkiye’nin de içlerinde bulunduğu pek çok dünya ülkelerinde diğer üniversiteler, kurumsal ve özel sektör firmaları ile iş birlikleri yapmaktadır. Örneğin, İstanbul Medipol Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucunda hem öğrenci değişimi hem de bilgi paylaşımı konusunda bir iş birliği yapılmaktadır. Buna ek olarak V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesinde tıp okuyacak öğrenciler için hazırlık eğitimi de yapılan anlaşmalar doğrultusunda verilmektedir.

Üniversite içerisindeki Türk öğrenciler için Türk Kültür Merkezi adında özel bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul hem Türkiye’deki kurumlar ile ilişkileri geliştirmek hem de Türk öğrencilerin uyum süreçlerine destek olmak gibi oldukça önemli görevleri üstlenmektedir.

V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi, kuruluşundan günümüze kadar Ukrayna dışından gelen 300.000’in üstünde öğrenciyi mezun etmiştir. Bu öğrenciler hem kendi ülkelerinde hem de Ukrayna’da akademi ve iş dünyasının önemli yerlerinde çalışmaya da başlamışlardır. Üniversitede eğitim alan yabancı öğrencilere hem İngilizce hem de Rusça eğitim alma imkanları da verilmektedir. Öğrenciler bölümlerine bağlı olarak öncelikle hazırlık okuduktan sonra diledikleri dilde de eğitim alabilmektedirler.

V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi’nin bir diğer önemli özelliği de YÖK tarafından Türkiye’den yatay geçiş yapmaya uygun bulunan tek Ukrayna üniversitesi olmasıdır. Bu sebeple, eğitiminize Türkiye’deki bir üniversitede başlamış olsanız dahi gerekli şartları sağladığınız durumda V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesine yatay geçiş yapabileceksiniz.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Kayıt Şartları

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsüne kayıt yaptırmak isteyen bir kişinin öncelikle ön kayıt işlerini halletmesi gerekmektedir. Çok sayıda okul da hemen hemen genellikle aynı belgeleri istemektedir. Türkiye’de hazırlanacak olan kimlik fotokopisi ya da pasaport fotokopisi, kayıt formu, fotoğraf ve asıl kayıtta hesaptan düşülecek olan bir miktar para yeterli olacaktır. Asıl kayıtta ise, apostilli olan ve devlet hastanesinden sağlık raporu, lise yıllarına ait not çizelgeleri, vesikalık fotoğraf ve nüfus müdürlüğünden olan doğum belgesi gerekmektedir. Tüm bu belgeler kısa zamanda tamamlanabilecek belgelerdir. Seçim yapılan bölümün harç durumlarına göre sonrasında ödeme yapılmaktadır. Kayıt esnasında okul, yönetmelik ve diğer konular ile ilgili yetkili olan kişi tarafından en ince detayına kadar bilgilendirme yapılmaktadır. Kesinlikle sınav ya da buna benzer durumlara tabi tutulmayacaksınız. Stres yaşamadan ve endişe duymadan öğrencilik hayatına ilk adım kolay bir şekilde atılmış olunmaktadır. Hayali kurulan mesleğe çok kısa sürelerde ulaşılmış olur. Detaylı bir şekilde kayıt belgelerini sıralayacak olursak şu şekildedir;

1-Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Seçmiş olduğunuz üniversitede eğitim almak için ilk adım olarak bir davetiye alınması şarttır. Bu davetiyeyi almak için aşağıdakileri yapmanız gerekecektir;

 • Öğrenim belgesi (transkript) ile beraber lise diplomasının taranmış bir kopyasının verilmesi.
 • Pasaportun taranmış bir kopyasının verilmesi.

Bu belgeleri kontrol ettikten sonra ise 7 ile 14 iş günü içinde düzenlenecek olan davetiye mektubunuz seçmiş olduğunuz üniversiteden gelecektir.

2-Davetiye

İlk kez gelecekler için davet mektupları Mayıs ve Kasım ayları arasında verilmektedir. Hazırlık fakülteleri için, davet mektupları yıl boyunca verilir. Ukrayna’da kayıt süreci Haziran ayından başlamaktadır ve Eylül ayına kadar devam etmektedir. Belgelerin verilmesine başlanması, eğitim davet mektubu alması için pasaportun taranmış bir kopyası, okul diploması ve öğrenim belgesini (transkript) vermeniz gerekecektir. Bunların haricinde dikkate alınması gereken 3 ana faktör daha bulunmaktadır. Bunlar;

 • Aylık Gider: Ukrayna’da öğrenim ücretleri diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında yüksek olmamaktadır. Eğitim ve öğrenci ücretleri dışındaki giderler de oldukça düşük olmaktadır. Bu giderleri karşılamak için ayda 250 ya da 300 dolar olması genellikle yeterli olacaktır.
 • Başvuru İçin Gerekli Evraklar: Seçmiş olduğunuz üniversiteye kaydınız için, tüm evraklarınızın apostilli olması gerekecektir. Öğrenci kaydına gerekli belgeler içinde öğrenci kayıt büroları ile iletişime geçerek doğru bilgileri edinebilirsiniz.
 • Vizeye Başvuru Prosedürü: Ukrayna’ya giriş için öğrenci vizesi oldukça önemli durumlardan bir tanesidir. Pasaportunuzun geçerlilik süresi en az 1 sene olmalıdır.

3-Vize İçin Gerekli Evraklar

 • Üniversiteden alınmış davetiyenin aslı ve fotokopisi
 • Lise diploması (Apostil onaylı)
 • Mezun olunan lisenin transkripti (Apostil onaylı)
 • Devlet hastanesinden sağlık raporu aslı ve fotokopisi (Hem aslı hem de fotokopisi apostil onaylı olacak)
 • Doğum kayıt örneği belgesi – Formül A (Apostil onaylı)
 • Pasaport (10 senelik çıkartmakta fayda var)
 • Vesikalık fotoğraf (20 adet)-(Arka fon beyaz olacak)

4-Ukrayna’ya Giriş İçin Gerekli Evraklar

 • Vize
 • Pasaport (En az 1 sene süreyle geçerlidir)
 • Göç kartı (Ukrayna’ya geldiğinizde havaalanında tarafınızdan doldurulacaktır)
 • Davet mektubu (Aslı ya da fotokopisi)

Sizlerde bu evrakları eksiksiz bir şekilde hazırladığınız takdirde bu üniversitede eğitim almanız için herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bu evrakların ardından kolaylıkla kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sizlerde hayalinizde mesleklere kavuşmak için Ukrayna’da eğitimleri tercih edebilirsiniz. Günümüzde pek çok öğrenci hayallerini gerçekleştirmek adına bu üniversiteyi tercih etmektedir.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü Bölüm Ücretleri

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu üniversite bünyesinde birbirinden farklı pek çok bölüm yer almaktadır. Pek çok hayalini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler bu bölümlerin ücretlerini merak etmektedirler. Sizlere bu ücretler hakkında bilgiler vereceğiz. Ancak bilmeniz gerekir ki göz korkutacak kadar büyük rakamlar söz konusu olmayacaktır. Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü bölüm ücretleri şu şekildedir;

 • Hazırlık Sınıfı 1 Yıl İngilizce: 1500 USD Ukraynaca: 1300 USD
 • Eczacılık Bölümü Lisans 5 Yıl (1 Yıllık) İngilizce: 2800 USD Ukraynaca: 2500 USD
 • İş Güvenliği Bölümü Lisans 4 Yıl (1 Yıllık) Ukraynaca: 1400 USD
 • İş Güvenliği Bölümü Yüksek Lisans 2 Yıllık Ukraynaca: 1500 USD
 • Mühendislik Ekolojisi Lisans 4 Yıl (1 Yıllık) Ukraynaca: 1400 USD
 • Mühendislik Ekolojisi Yüksek Lisans 2 Yıllık Ukraynaca: 1500 USD
 • Petrol ve Gaz Çıkarımı Lisans 4 Yıl (1 Yıllık) İngilizce: 2700 USD
 • Petrol ve Gaz Çıkarımı Yüksek Lisans 2 Yıllık İngilizce: 3100 USD

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü bölüm ücretleri bu şekildedir. Bu bölümler belli başlı tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Bu üniversitede bunların yanı sıra daha pek çok bölümlerde bulunmaktadır. Bölümlerde ücretler değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak bakıldığında ise hayalinizde bölümü okumak için bu rakamlar o kadar da yüksek rakamlar olmamaktadır. Hayalinizdeki bölümü bitirip iş sahibi olduğunuzda ise bu paraların hiçbir önemi olmadığını daha da iyi anlayacaksınız. Üstelik Ulusal Teknik Üniversite Kharkiv Politeknik Enstitüsü sayesinde de kariyerinize büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. Böylelikle de iş bulmalarınız da oldukça kolay bir şekilde gerçekleşecektir.

Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü ile ilgili olumlu yönlendirmeler ile UE Eğitim yurt dışı eğitim danışmanlığı her konuda ilgili davranmaktadır. Türkiye’de olan işlemlerden, Ukrayna’da olan tüm evrak ya da bunlara benzer işlemlerde yardımına başvurabileceğiniz bir firma olmaktadır. Yurt dışı eğitim danışmanlığı alanında tecrübe sahibi olmaları öğrencilerin            işlerinin çok daha kısa süreler içerisinde halledilmesini sağlamaktadır. Öğrencilere şehri tanıtmak, ev kiralama konularında yardımcı olmak adına en rahat edebilecekleri şekilde yardım etmektedirler. Öğrencilerin ders durumlarına bağlı olarak çalışma imkanı olduğu zaman için de güvenilir yerlerde de iş bulma imkanları sağlayabilmektedirler. Tüm danışma hizmeti eğitimleriniz süresince kesintisiz olarak devam edecektir. Özellikle de dil problemi olan kişiler için en avantaj sağlayacak olan yardımlar arasındadır.

Yaşanacak herhangi bir sorunun çözülmesi adına her detayı atlamadan değerlendirip, en akıcı yöntemler ile sizleri çözüme kavuşturan UE Eğitim yurt dışı eğitim danışmanlığı deneyimli olmasının faydasını her şekilde göstermektedir. Uzun senelerdir yurt dışı kanallarında profesyonel ekipleri ile öğrencilere her konuda yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin sıkıntılarını en aza indirgemektedir. Kayıtlarda yaşanan problemlerde evrak eksikliği olduğu durumlarda Türkiye ile bağlantı kurarak kısa süre içerisinde sorunun üstesinden de gelmektedirler. Bilgi almak isteyen kişiler danışmanlık merkezlerine gelemiyorlar ise destek hatlarından da arama yaparak her türlü konu hakkında detaylı olan bilgileri donanımlı olan yetkililer tarafından öğrenebilir ve sorularını sorarak gönül rahatlığıyla kayıt işlemleri için kolları sıvayabilirler.

UE Eğitimin amacı Türkiye’deki öğrencilerin mağdur olmadan ve yüksek ücretler de ödemeden kaliteli eğitim almalarıdır.

 • Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ruhsatına sahip olan bir firmadır.
 • Pek çok uluslararası programların partneri olan bir firmadır.
 • Ukrayna mevzuatı hükümleri, uluslararası anlaşmaları ve sözleşmelerine istinaden Ukrayna mevzuatı uyarınca faaliyet gösterdiğine dair kaydı olan bir firmadır.
 • Akademik merkezler ile iş birliği içerisinde olan bir firmadır.
 • Pek çok uluslararası kuruluşların partneri olan bir firmadır.
 • Ukrayna eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından çıkarılan kurallar ve düzenlemeler kapsamında çalışan bir firmadır.

UE Eğitim yurt dışı danışmanlığı bu ve bunun gibi pek çok özelliği ile sizlere güvenilir olduklarını da kanıtlamışlardır. Sizlerde kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız UE Eğitimle gerçekleştirebilirsiniz. Bütün işlemlerinizde öğrencilerin yanında olan bu firma öğrencilerin tüm sorunlarına da onlarla beraber göğüs germektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukrayna öğrenci yurdu,
ukrayna mühendislik,
ukrayna tıp,
kiev üniversite,
vn karazin kharkiv ulusal üniversitesi,
Yök Denkliği,
karazin kharkiv national university,
harkov ulusal tıp üniversitesi,
ukrayna mühendislik,
Harkov Ulusal Tıp Üniversitesi,
ukrayna tıp,
ukraynada eğitim,
ukrayna pilotaj,
ukrayna veterinerlik,
ukrayna tıp fiyatları,
ukraynada tıp okumak,
ukraynada eğitim,
ukrayna tıp ücretleri,
ukraynada üniversite fiyatları,
ukraynada hukuk,
ukraynada tıp,
ukrayna tıp okumak,
Harkov Politeknik Üniversitesi,
kharkiv üniversitesi,
harkov politeknik üniversitesi,
harkov karazin üniversitesi,
kharkiv karazin üniversitesi,
karazin üniversitesi,
ukrayna karazin üniversitesi,
ukrayna harkov üniversitesi,
ukrayna üniversite okumak,
ukrayna özel üniversite,
ukrayna üniversite,
ukrayna üniversite ücretleri,
ukraynada üniversite okumak,
ukraynada üniversite,
ukrayna eczacılık,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  WeCreativez WhatsApp Support
  UE Eğitim Online Whatsapp Chat
  Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com


  Yatay geçişler ile ilgili UE Eğitim olarak hiçbir çalışmamız yoktur.
  Adımızı kullanıp sizden yatay geçiş için para isteyenlere itibar etmeyin.
  Bu konuda doğacak mağduriyetten firmamız sorumlu değildir.